25. Att leva med kroniska självmordstankar

I dagens avsnitt pratar Stephanie om sina erfarenheter och tankar kring självmordstankar.
I nästan ett helt liv har hon burit på tankarna på att vilja dö. Är självmordstankar bara en flykt? Precis som droger, sex, alkohol och konsumtion. Och i så fall från vad? Livet? Eller de enorma krav, föreställningar och förväntningar vi sätter på oss själva? Oavsett anledning är självmordstankar något som bör tas på största allvar.

Share: