8. Att leva med fler tårar fällda, än skratt skrattade

Att leva med fler tårar fällda, än skratt skrattade.